ຢາຮັກສາກະເພາະຊະນິດໜື່ງມີສານປົນເປື້ອນອາດເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງໄດ້

ແນວໃດກໍຕາມ ສານທີ່ພົບນັ້ນເປັນສານທີ່ເກິດຈາກການແຕ່ງກິນ ຫຼື ແຕ່ງຢາແລ້ວເກີດການໄໝ້ ຄືເຮົາກິນໝູປິ້ງ ໄກ່ປີ້ງທີ່ໄໝ້ກໍຈະມີສານ ໄນໂຕຣຊາມີນ ຊຶ່ງເປັນສານຕົວດຽວກັນທີ່ພົບໃນຢາ ເປັນຕົ້ນ

ທ່ານໝໍ ສຸລະໂຊດ ກ່າວອີກວ່າ ສ່ວນຂອງຜູ້ປ່ວຢທີ່ໄດ້ຮັບຢາໄປນັ້ນຍັງສາມາດໃຊ້ຢາດັງກ່າວຕໍ່ໄປໄດ້ ເນື່ອງຈາກຢາ Ranitidine ເປັນຢາທີ່ມີຂໍ້ບົ່ງໃຊ້ໃນການຮັກສາແຜໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ນ້ອຍສ່ວນຕົ້ນອັກເສບ ຊຶ່ງມີໄລຍະະເວລາໃນການກິນບໍ່ຢາວນານຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການບໍລິໂພກ ເພາະແພດຈະໃຫ້ກິນປະມານ 2-4 ອາທິດ ແຕ່ຫາກຄົນເຈັບບໍ່ສະບາຍໃຈກໍນຳມາຄືນໄດ້ ແລ້ວປ່ຽນໄປໃຊ້ຢາອື່ນແທນ ເພາະປະລິມານສານທີ່ຢູ່ໃນຢາມີປັດໄຈ້ສ່ຽງບໍ່ຫຼາຍ ຊຶ່ງການຈະກໍ່ມະເຮັງໄດ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການກິນເປັນ 10 ປີ

ພາຍຫຼັງທາງສາທາລະນະລັດສິງໂປ ໄດ້ປະກາດເກັບຢາ Ranitidine 8 ຊື່ກາຄ້າ ໄດ້ແກ່ Aciloc, Apo-Ranitidine, Hyzan, Neoceptin R-150, Vesyca, Xanidine, Zantac ແລະ Zynol ໂດຍລະບຸຊັດເຈນວ່າການເກັບຄືນຢາໃນຄັ້ງນີ້ເປັນພຽງມາດຕະການເຝົ້າລະະວັງ ໂດຍໃຫ້ມີການເກັບຄືນສະເພາະໃນໂຮງໝໍ ແລະ ຣ້ານຂາຢາເທົ່ານັ້ນ

ທ່ານໝໍ ສຸລະໂຊດ ກ່າວຕໍ່ວ່າ ອຢ.ໄດ້ປະສານຜູ້ຮັບອະນຸຍາດທັງ 2 ເກັບຢາຄືນ ໂດຍບໍລິສັດຍິນດີຮັບ່ປ່ຽນຢາສຳເລັດຮູບລຸ້ນການຜະລິດທີ່ພົບວ່າ ມີການໃຊ້ວັດຖຸດິບລຸ້ນດຽວກັບຢາສຳເລັດຮູບທີ່ພົບການປົນເປື້ອນໃນປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ທາງ ອຢ. ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນໄພເລັ່ງດ່ວນໄປຍັງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ ນອກຈາກນີ້ ຢັງພົບຂໍ້ມູນຢາຂອງ ບໍລິສັດ ສະຍາມຟາຣ໌ມາຊູຕິຄອລ ຈຳກັດ ຊື່ການຄ້າ ZANTIDON ທາງ ອຢ. ຈຶ່ງປະສານກັບບໍລິສັດ ໃນການເກັບຄືນຢາດັ່ງກ່າວໂດຍສະມັກໃຈ ທັງຮູບປແບບເມັດ ແລະ ສີດ ເລກທະບຽງ 1A 1033/40, 1A 324/33 ແລະ 1A 6/30

ຈາກການກວດສອບຂໍ້ມູນ ພົບວ່າ ມີຜະລິດຕະພັນຢາທີ່ມີຊື່ການຄ້າດຽງກັນກັບທີ່ຖືກເກັບຄືນໃນປະເທດສິງກະໂປ ຄື ຊື່ການຄ້າ Xanidine ເລກທະບຽງ 1A 67/33 ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ ເບີລິນຟາມມາຊູຕິຄອນອິນດັສຕີ້ ຈຳກັດ ຊຶ່ງໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ຜະລິດຈາກ SMS Lifesciences India Ltd. ສາທາລະນະລັດອິນເດຍ ແລະ ຊື່ການຄ້າ Aciloc 150 ເລກທະບຽງ 1C 90/39 ແລະ Aciloc 300 ເລກທະບຽງ 1A 91/39 ນຳເຂົ້າໂດຍບໍລິສັດ ຟາຣ໌ມາແລນດ໌ (1982) ຈຳກັດ ຈາກຜູ້ຜະລິດຢາສຳເລັດຮູບ ຄື Cadila Pharmaceuticals Limited ສາທາລະນະລັດອິນເດຍ ແລະ ຜູ້ຜະລິດວັດຖຸດິບ ຄື Saraca Laboratories Ltd. ສາທາລະນະລັດອິນເດຍ

ດ້ານ ທ່ານໝໍ ສຸລະໂຊດ ຕ່າງວິວັດ ຮອງເລຂາທິການຄະນະກຳມະການອາຫານ ແລະ ຢາ (ອຢ.) ກ່າວວ່າ ອຢ.ມີການຫາລືກັບທາງບໍລິສັດຢາແລ້ວ ຊຶ່ງບໍລິສັດຢາລະບຸວ່າ ໄດ້ເຮັດໜັງສືແຈ້ງໄປທາງໂຮງໝໍທີ່ຂາຍເພື່ອເກັບຄືນຢາດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃນປະເທດໄທມີການຂຶ້ນທະບຽນ ຢາຣານິທິດີນ ຈຳນວນ 34 ທະບຽງ ເປັນຢາທີ່ຜະລິດໃນປະເທດຈຳນວນ 23 ທະບຽງ ແລະ ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 11 ທະບຽນ ທ່ານໝໍ ສຸລະໂຊດ ຕ່າງວິວັດ

ທ່ານໝໍ ສຸລະສັກ ກ่າວວ່າ ຢາ Xanidine ເປັນຢາຮັກສາແຜໃນກະເພາະ ການອອກໜັງສືດັ່ງກ່າວເປັນການສື່ສານພາຢໃນ ແຈ້ງສັ່ງລະງັບການຈ່າຍຢາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ແພດ ເພສັຊກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຮູ້ ແນວໃດກໍຕາມ ທີ່ຜ່ານມາເຄີຍມີການແຈ້ງລັກສະນະນີ້ກັບຢາປະເພດອື່ນ ແລະບໍລິສັດອື່ນດ້ວຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢາຕົ້ນແບບ ຫຼື ຢາຊື່ສາມັນ

ເມື່ອຖາມວ່າຜູ້ທີ່ຮັບຢາໄປແລ້ວຕ້ອງເກັບຢາດັ່ງກ່າວຄືນ ຫຼື ບໍ່ ທ່ານໝໍ ສຸລະສັກ ກ່າວວ່າ ກໍລະນີນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການເກັບຄືນ ພຽງແຕ່ລະງັບການຈ່າຍຢາ ເພາະຍັງບໍ່ໄດ້ຮຸນແຮງ ຕ້ອງກິນສະສົມ ແລະ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານ ຫຼື ອາດບໍ່ໄດ້ຮຸນແຮງຫຍັງ ສ່ວນໄລຍະເວລາໃນການສັ່ງລະງັບຢາ ອາດຕ້ອງຖ້າລັອດໃໝ່ມາແທນ ຫາກບໍ່ມີປັນຫາກໍສາມາດໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ ແຕ່ຂໍຢ້ຳວ່າການເຈື່ອປົນບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າຫຼາຍນ້ອຍສ່ຳໃດ ພຽງແຕ່ມີປະລິມານຜິດປົກກະຕິ

ທັງນີ້ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວອາດຈະເກີດຈາກການຜະລິດທີ່ບາງລັອດອາດມີປັນຫາມີສານທີ່ອາດກໍໃຫ້ເກິດມະເຮັງໃນມະນຸດຫາກໃຊ້ໃນໄລຍະຢາວ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຂໍຊື່ນເຊຍບໍລິສັດດັ່ງກ່າວທີ່ເມື່ອພົບວ່າມີການເຈື່ອປົນກໍ່ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ແຈ້ງມາຍັງໂຮງໝໍ ຊຶ່ງໂຮງໝໍອື່ນກໍຄົງເຮັດຄ້າຍໆກັນ ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍລິສັດຢາຕ່າງໆ ກໍຈະແຈ້ງເຊັ່ນດຽວກັນ ທັງນີ້ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດການຕື່ນຕົກໃຈ ເພາະເປັນເລື່ອງທີ່ເກິດໄດ້ໃນຂະບວນການຜະລິດຢາ ແລະ ເຮົາເບິ່ງເປັນບວກວ່າ ຄົງບໍ່ມີບໍລິສັດຢາບໍລິສັດໃດຈະຜະລິດຕະຢາທີ່ເຈື່ອປົນ ເພາະເມື່ອພົບເຈື່ອປົນກໍ່ຣີບແຈ້ງບໍ່ປິດບັງ

ທ່ານໝໍ ສຸລະສັກ ລີລາອຸດົມລິປິ ໂດຍລະບຸວ່າ ຕາມທີ່ບໍລິສັດ ເບີລິນຟາມມາຊູຕິຄອນອິນດັສຕີ້ ຈຳກັດ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຢາ Xanidine ມີໜັງສືແຈ້ງຂໍລະງັບການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຢາ Xanidine ໂດຍສະມັກໃຈໃນສະຖານະແພດໝໍ ແລະ ຮ້ານຂາຢຢາ ເນື່ອງຈາກສຳນັກງານອາຫານ ແລະ ຢາ ປະເທດສິງກະໂປ ກວດພົບສານປົນເປື້ອນ N-Nitrosodimethylamine (NDMA) ປະລິມານນ້ອຍ ໃນຜະລິດຕະພັນ Ranitidine ຂອງຫຼາຍບໍລິສັດ ລວມຖຶ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນຢາ Xanidine ຊຶ່ງເປັນວັດຖຸດິບດຽວກັບທີ່ໃຊ້ຜະລິດຕະຢາ Xanidine ທີ່ມີຈຳໜ່າຍໃນປະເທດໄທ ໂດຢ NDMA ເປັນສານທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງໃນມະນຸດຫາກໃຊ້ໃນໄລຍະຢາວນັ້ນທາງໂຮງໝໍ ຣາມາທິບດີ ຂໍແຈ້ງແນວທາງການດຳເນິນການກ່ຽວກັບຢາດັ່ງກ່າວ ດັ່ງນີ້

1.ລະງັບການຈ່າຢຢາ Xanidine 150 mg tablet ຂອງບໍລີສັດ ເບີລິນຟາມມາຊູຕິຄອນອິນດັສຕີ້ ຈຳກັດ ທັງໝົດ ແລະ ໃຫ້ແພດພິຈາລະນາໃຊ້ຢາຕັວອື່ນແທນ

2.ໃຫ້ຫ້ອງຢາສົ່ງຄືນຢາ Xanidine 150 mg tablet ຂອງບໍລິສັດ ເບີລິນຟາມມາຊູຕິຄອນອິນດັສຕີ້ ຈຳກັດ ທັ້ງໝົດທີ່ຄັງຢາ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 25 ກ.ຍ ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ

ເມື່ອວັນທີ່ 27 /09/2019. ຜູ້ສື່ຂ່າວຂອງປະເທດໄທລາຍງານວ່າ ທ່ານໝໍ ສຸລະສັກ ລີລາອຸດົມລິປິ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍ ຣາມາທິບດີ ໄດ້ອອກຫນັງສືລົງວັນທີ່ 25 ກັນຍາ 2562 ສົ່ງຖຶງຜູ້ອຳນວຍການສູນການແພດ ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຝ່າຍຕ່າງໆ ຫໍຄົນເຈັບ ຫ້ອງຢາຂອງ ໂຮງໝໍຣາມາທິບດີ ໃຫ້ມີການນລະງັບການຈ່າຍຢາກ່ຽວກັບຮັກສາພະຍາດກະເພາະ ຣານິທິດີນ (Ranitidine) ໃນຊື່ຜະລິດຕະພັນ Xanidine 150 mg tablet ຂອງບໍລິສັດ ເບີລິນຟາມມາຊູຕິຄອນອິນດັສຕີ້ ຈຳກັດ

ທີ່ມາ: kodlakloei.com