ນິທານທຳມະ : ວ່າດ້ວຍເລື່ອງອຳນາດບຸນຄຸນ

ນິທານຊາດົກເປັນນິທານສອນຄຸນນະທຳທີ່ເປັນເລື່ອງອະດີດຕະຊາດຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າທີ່ສອນຄົນໃຫ້ເປັນຄົນດີ ມື້ນີ້ຂໍສະເໜີເລື່ອງຊາດົກທີ່ມີຊື່ວ່າ ຊາດົກວ່າດ້ວຍເລື່ອງອຳນາດບຸນຄຸນ