ລະວັງຂົວຊຸດໂຕທີ່ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ

ເຕືອນການເດີນທາງ ຂົວເກົ່າຊຸດໂຕ
ຂົວນ້ຳແຈ້ງ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ແຂວງວຽງຈັນ.

ທ່ານໃດທີ່ເດີນທາງໄປມາກໍ່ໃຫ້ລະມັດລະວັງ…
ເຫັນແລ້ວກະເປັນຕາຢ້ານເນາະພື້ນດີນມີການພຸພັງແຕກລ້າວ

ຜູ່ທີ່ຈະເດີນທາງໄປທາງນັ້ນໃຫ້ລະວັງແນ່ເດີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້
ວັນທີ 31/5/2020