ຊີ້ແຈງຫາງສຽງຂອງສັງຄົມ ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄ່າບໍລິການກວດວິເຄາະພະຍາດໂຄວິດ-19

Continue reading ຊີ້ແຈງຫາງສຽງຂອງສັງຄົມ ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄ່າບໍລິການກວດວິເຄາະພະຍາດໂຄວິດ-19